Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Stories From Kiribati

Stories

Stories Post New Entry

Te Burouti

Posted by Amota Eromanga on March 30, 2019 at 4:55 AM

N te moaningabong teuana ao e tekateka temanna te aine (50+ ana ririki) iaon ana kiakia ae mena i tanrio. E a ti nora naba te kaibuke are e tabe n rororake n te nama. E na tabwara ao kai are e a takaruaa naba raoraona (te unaine) are e mena n te auti are irarikia, “Neiko, ko boni karauko ao kai e a roko te kaibuke aei!”


E aki manga kabanetai neiere saunaine (are e tabe n taawai ana ben) ma e a manga takaarua n titiraki, “Ao e burouti ke e aki?”


“I taku bwa e bae ni burouti!” e takaarua raona arei mai iaon ana kiakia.


[E a bon tia ikanne, ai tiaki te ‘float’ bwa ai te ‘burouti’. E na kanga ao are akea ara ‘f’ aingaia are e a kabonganaaki naba ‘b’]


Categories: Funny Stories