Stories From Kiribati

A place where we could add stories and photos related to Kiribati!

Stories Post New Entry

Te Burouti

Posted by Amota Eromanga on March 30, 2019 at 4:55 AM

N te moaningabong teuana ao e tekateka temanna te aine (50+ ana ririki) iaon ana kiakia ae mena i tanrio. E a ti nora naba te kaibuke are e tabe n rororake n te nama. E na tabwara ao kai are e a takaruaa naba raoraona (te unaine) are e mena n te auti are irarikia, “Neiko, ko boni karauko ao kai e a roko te kaibuke aei!”


E aki manga kabanetai neiere saunaine (are e tabe n taawai ana ben) ma e a manga takaarua n titiraki, “Ao e burouti ke e aki?”


“I taku bwa e bae ni burouti!” e takaarua raona arei mai iaon ana kiakia.


[E a bon tia ikanne, ai tiaki te ‘float’ bwa ai te ‘burouti’. E na kanga ao are akea ara ‘f’ aingaia are e a kabonganaaki naba ‘b’]


Categories: Funny Stories

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

You must be a member to comment on this page. Sign In or Register

0 Comments