Stories From Kiribati

A place where we could add stories and photos related to Kiribati!

Stories Post New Entry

Iai te bwai arei

Posted by Amota Eromanga on April 3, 2017 at 10:05 AM

Aikai 2 mai ibuakon taian kamwaninga (riddles ke puzzles) ake a rangi ni kakabonganaki irouia ataei ma ikawai iaon aban nako Kiribati. Ko na boni bae ni kaman atai rekeia - ngkai te kantaninga bwa ko a boongata n ongoongo mai mwaina. Ma ngkana tao a boou iroum ao kata rakem iai. Butiia ataein batam bwa a na buokiko :).

1. Iai te bwai arei te bwai arei, ngkana e ioioaki bwarana ao e a bwaka naba te karau. Tera?

2. Iai te bwai arei te bwai arei, n te ingabong ao e nakonako n aai waena, n te tawanou e nakonako ni uaai waena, ao n te tairiki e nakonako n tennai waena. Tera?

Korea am reke n te comments.

Categories: Puzzles & Riddles

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

You must be a member to comment on this page. Sign In or Register

0 Comments